Polityka cookies

Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep Internetowy.

 2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2
Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem.

 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Zbiór Danych Osobowych

 1. Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez powszechni e obowiązujące przepisy prawa.

§ 4
Zasady gromadzenia Danych Osobowych

 1. Przeglądanie treści Sklepu nie wymaga podawania Danych Osobowych.

 2. Rejestracja Konta lub złożenie Zamówienia wymaga podania Danych Osobowych.

§ 5
Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator, w zależności od czynności jakich będzie chciał dokonać Klient za pośrednictwem Sklepu, może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres albo siedzibę i adres

 3. adres poczty elektronicznej,

 4. adres do wysyłki,

 5. numer telefonu.

 6. numer NIP,

 7. numer REGON.

 1. W celu realizacji Umowy Usługodawca może udostępniać zebrane od Klienta dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz realizujących wysyłki Towarów. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i jest zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy, w celach statystycznych oraz marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 6
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do Rejestracji i złożenia Zamówienia.

 3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@filippo.pl

§ 7
Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 8
Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”

 1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

 2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.

 3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

 5. Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.

 6. Pliki cookies są wykorzystywane także do remarketingu. Pliki te są zapisywane przez Google w celu pokazywania reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili nasz Sklep podczas przeglądania innych stron w internecie. Ięcej informacji o remarketingu znajduje się pod linkiem https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=pl

§ 9
Bezpieczeństwo

 1. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci powinni zachować w poufności Login i Hasło do Logowania w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 2. Proszę pamiętać, że Usługodawca nie będzie zwracał się do Klientów o podanie Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym dokumencie dla realizacji usług wynikających z Regulaminu.

 3. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu.

§ 10
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

 1. klient wyrazi na to zgodę lub

 2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

 3. będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy.

 1. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 11
Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

 2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem Loginu oraz Hasła.

 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia Danych Osobowych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Danych Osobowych.

§ 12
Postanowienia dodatkowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez każdego Klienta przesyłana na adres:sklep@filippo.pl